hus

               Hallar med sadeltak       

               Företaget Conexx® har sedan etableringen varit relaterat till jordbruket. Både cheferna för företaget och många anställda kommer från familjer som har en lång jordbrukstradition. Företaget har sina rötter i Holland – den obestridda ledaren inom Europas jordbruksproduktion. Sedan många år tillbaka har vi levererat byggnader till jordbrukare i hela Europa och erbjudit inte bara produkten för dem, utan även rådgivning och erfarenhetsutbyte.

 

Vi är specialiserade på stålhallar med sadeltak, tillverkade av varmvalsade stålprofiler. 2009 utvecklade vi och fick patentskydd beviljat för hålbalk FSC©. Med de senaste beräkningsmetoderna och baserat på den europeiska konstruktionsstandarden EUROKOD 3 tillverkar vi perfekt utformade profiler . De är utmärkt lämpade för både extrema snöförhållanden i de norra delarna av Skandinavien och kustnära, utsedda för stark vind jordbruksföretag i Holland. 

 

 

Vi är specialiserade på stålhallar med sadeltak, tillverkade av varmvalsade stålprofiler. 2009 utvecklade vi och fick patentskydd beviljat för hålbalk FSC©. Med de senaste beräkningsmetoderna och baserat på den europeiska konstruktionsstandarden EUROKOD 3 tillverkar vi perfekt utformade profiler . De är utmärkt lämpade för både extrema snöförhållanden i de norra delarna av Skandinavien och kustnära, utsedda för stark vind jordbruksföretag i Holland. 

 Stopy fundamentowe

Sedan flera år tillbaka har vi stärkt vår roll i byggandet av hönshus  både för broiler samt äggproduktion. I dessa byggnader är frågor som rör den bästa isoleringen och upprätthållande av god hygien oerhört viktiga. Vi lyckades till den graden att vår byggnad vann 2011 första pris i den prestigefyllda tävlingen Eurozagroda som ordnas under ledning av ministeriet för jordbruk och Polska arkitektkammaren

Konstrukcja stalowa

 

Vid byggande av lager eller garager för maskiner fokuserar vi på funktionalitet och möjligen kortaste byggtid. Därför satsar vi på någon form av standardisering vars ytterligare fördel är det relativt låga priset för byggnaden. Lager erbjuder vi nästan alltid i bredderna 15, 18, 21 i 24 m, naturligtvis utan inre stöd. Längden brukar vara en multipel av 6 m (avståndet mellan stolparna). Dessa byggnader uppförs oftast på betongplintar, vilket gör att tiden för schaktning för byggandet är mycket kort. Själva monteringen orsakar inte heller några större problem, även om byggherren själv utför den. För varje hall tillhandahåller vi omfattande dokumentation som inkluderar inte bara detaljritningar, utan även metoder för montering och sammanfogning av elementen.

Płatwie

 

EKONOMISKT ELLER OMFATTANDE

Beroende på behoven, byggherrens krav, men också på tid eller ekonomiska resurser erbjuder Conexx® sina tjänster i olika utsträckning. I den mest omfattande varianten erbjuder vi omfattande projekthantering från utformningsfasen, genom hjälp med att skaffa bygglov till montering av hela byggnaden. Vi kan också samarbeta i mindre utsträckning genom att endast erbjuda utvalda element och leverera dem till byggplatsen. 

Montaż dachu z eurofali

Prefabrykowana ściana betonowa

RING OCH FRÅGA EFTER DETALJER

Vi är alltid beredda att svara på en detaljerad fråga om våra erbjudanden, komma, föreslå den bästa lösningen och göra en värdering. Välkommen att kontakta vårt företag via vår nya hemsida på adressen www.conexx.pl och traditionellt via telefon eller brev eller via våra lokala representant. Anders Olsson 0705310660

Pokrycie ściany

 

 

 

Świetlik kalenicowy

 

 

 

Orynnowanie

 

 

Bramy

 

 

Drzwi