hydraulisk utgödsling

 

                             Tor

Tor är ett hydrauldrivet system som används i ladugårdar med öppna skrapgångar. Systemet använder skrapor med olika former som fungerar för upp till 4,4 meter breda gångar. Tor har en hydraulisk kraftenhet med en drivstation som kan driva upp till fyra separata gångar.

I varje gång så finns det en drivstation med en hydraulisk cylinder installerad i ena änden. Cylindern driver gödselskrapan via en mittkropp som rör sig mycket långsamt. När skrapan har kommit till slutet av gången vänder den automatiskt och återgår till startpositionen. När den återgår fälls vingarna ihop och en gång öppnas så att korna kan passera.

Inga hörnhjul, inga rep, inga ledningar innebär säker drift och minimalt med arbete och underhåll.

Tor skrapan finns i två varianter, standard versionen och V-Skrapan.

Tor standard  Tor VSkrapa

Tekniska fördelar

 • Runda kanter som korna kan kliva på utan att skada hovarna
 • Flexibel i planering, olika bredder och längder på skrapgångarna.
 • ”Flytande” blad, skraporna är ledad för att klara av ojämnheter
 • Enkla mekanismer för att få skrapan att vända eller att parkera
 • Pulverlackade ytor för att stå emot rostangrepp

 

Anpassningsbar till sluttande golv

Tor sluttande_golv

Tor skrapan kan med fördel installeras på golv med upp till 1% lutning eller maximalt 50mm lutning mot mitten. På så vi kan urin dräneras från båspall mot mitten och rännorna hålls torrare.

 • Kopplingen mellan tvärdelen och mittkroppen är gjord med ett gångjärn.
 • Tvärdelen och yttervingarna anpassar sig till sluttande golv
 • Yttervingarna  är rörliga och anpassar sig till bredden på skrapgången automatiskt
 • Yttervingarna fälls ihop då skrapan rör sig bakåt vilket ger en fri passage till korna
 • Vingarna på tvärdelen viker sig uppåt när skrapan går bakåt.
 • Anpassningsbar till gummigolv

  Då tvärdelen på skrapan är fäst till mittkroppen med ett gångjärn så anpassar sig skrapan av sig själv till en gummimatta. Plastblocket (nummer 5 i bilden nedan) tar upp skillnaderna i tjocklecken hos gummimattan.

  AnpassningMattaTor

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Skrapan är utrustad med slitdelar i gummi för att ge en ännu bättre rengöring. Dessa sitter på yttervingarna och tvärdelarna vilket gör att det blir mindre slitage på ståldelarna och du får en minskad underhållskostnad.

   

  Planering

  En Tor skrapa kan vara dragande eller skjutande i sin drift. Du kan välja att parallell eller serie koppla cylindrarna som driver skraporna, allt beror på hur planeringen ser ut i din ladugård. En Tor skrapa rör sig med c:a 3.3 meter per minut och de vanligaste installationerna har en drivstation med en slaglängd på 480 mm vilket skapar en lugn miljö för djuren att röra sig i samtidigt som utgödslingen går.

  Rännbredderna som en Tor skrapa kan hantera varierar från 2.0 – 4.4 meter för standard skrapan och 1.2 – 2.5 meter för V-Skrapan.

  TorPlannning

  Förklaring till bilden

  A är max avståndet mellan hydraulpacketet och drivstationen (hydraulcylindern) vilket är 20 meter.

  B är max längden vid skjutande drift som är 60 meter

  C är max längden vid dragande drift som är 100 meter

  D är bredden på rännan vilken kan variera mellan 1.2 till 4.4 meter

   

  TorTabellRännbredd   TorBegränsningarSeriekoppling