comfort line

 

     COMFORT-LINE

 Budynek inwentarski typu Comfort Line
ekonomiska förhållanden som är dynamiskt är snabbheten att genomföra ett byggprojekt oerhört viktig. För animalieproducenten är det väldigt viktigt att byggnaden som uppförs är klara för att ta emot djuren så snart som möjligt. Kort byggtid gör att byggkostnad hålls nere

 

Ladugårdar som byggs i system som omfattar stålhallar med sadeltak från Conexx® kännetecknas av extremt korta byggtiden. Samtidigt uppfyller de perfekt alla krav relaterade till modern Animalieproduktion, främst genom god ventilation och tillgång till ljus. 


 

VI ÄR ETT FÖRETAG SOM SKAPADES AV JORDBRUKARE OCH FÖR JORDBRUKARE. VI ÄR SPECIALISERADE PÅ UTFORMNING OCH TILLVERKNING AV DJURSTALLAR. BÅDE ENSKILDA JORDBRUKARE OCH MYCKET STORA JORDBRUKSFÖRETAG HAR GETT OSS FÖRTROENDET, SÅ ATT VI HAR ERFARENHET AV ATT DESIGNA  BYGGNADER FÖR SMÅ TILL STORA PRODUCENTER MASSOR AV LJUS OCH MYCKET GOD VENTILATION GÖR ATT KORNA TRIVS OCH KAN PRODUCERA MAXIMALT

Comfort-Line

Eurozagroda

 

 

 

Kontakt:Anders Olsson 0705310660