linutgödsling

 

 


 

 

Vajerdriven utgödsling Freja

Freja är en vajer/rep-skrapa för breda gångar och utan springor i golvet. Den vajerdrivna skrapan kan hantera flytande, halvfast och fast gödsel. Djurvänlig design och hög kapacitet ger ett mycket effektivt gödsel­hanteringssystem.

Skrapan består av mittkropp kopplad till vajern och bakåtriktade tvärdelar med hängande klaffar. Gödseln kommer att skrapas i en rät vinkel i transportriktningen.
Skrapan fungerar i gångar med 50 mm lutning till centrum. På betong eller gummimatta med en tjocklek på upp till 20 mm.

Ledningarna av kromnickelstål, cylindern av rostfritt stål och det pulverlackerade bladet är alla rostfria.

Freja finns i tre varianter, standard , infällbar och V-Skrapan

 

FrejaTabellRännbredder

 

 

Din Freja utgödsling kan kompletteras med en urindränering bestående av ett galvaniserat rör som gjuts in i skrapgången.

Urinränna

Istället för att använda det normala styrspåret som urindränering så gjuter man in ett grövre rör och låter urin rinna ner i den anslutande tvärkulverten.

På skrapans mittkropp ansluts en bit kätting som garanterar att det inte samlas större klumpar eller andra föremål i rännna som kan hindra flödet till tvärkulverten.

Denna dränering ihop med Freja skrapans w-formade design och långa yttervingar gör att korna får en mycket bättre miljö för deras hovar.

Urindräneringsrören beställs i sex (6) meters längder och gjutes in i skrapgången.

 

För mer information kring planering, montage, service och underhåll rekommenderas systemboken