om conexx

VÄLKOMMEN

CONEXX LEDARE I TILLVERKNING AV DJURSTALLAR

Conexx Sp. z o.o. bygger hallar med sadeltak framför allt för kunder inom jordbruksindustrin. Sedan flera år tillbaka har vi specialiserat oss på att designa och leverera moderna djurstallar och hallar för maskiner och jordbruksprodukter.

Vi är ett internationellt företag vars marknadsområde omfattar större delen av Europa. Företaget har sina rötter i Holland och i slutet av 1950-talet, dock sedan mer än 15 år har tillverkning av våra byggnader skett i Polen, i  Myszków.

 

Den största delen av vårt sortiment utgör djurstallar (framför allt ladugårdar och hönshus) och lagerbyggnader (för maskiner eller jordbruksprodukter). I detta område är vi med bland de bästa experterna i Europa. Våra kunder utgörs av både enskilda jordbrukare och stora jordbruksföretag.

 

Vi har även erfarenhet av att bygga produktionshallar.

 

Vänligen gå igenom våra hallar i fliken ERBJUDANDEN. Vi har delat upp dem i tre produktgrupper beroende på avsedd användning och tillämpad teknik.

 

VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA. VI HAR SAMLAT HÄR GRUNDLÄGGANDE, ENLIGT VÅR UPPFATTNING, INFORMATION SOM ÄR NÖDVÄNDIG FÖR ATT FÅ VETA MER OM VÅRA ERBJUDANDEN OCH STRUKTUREN I VÅRT FÖRETAG.

Conexx Sp. z o.o. är beläget i Myszków i Schlesien. Det är här stålkonstruktioner som är den viktigaste delen av våra hallar designas och tillverkas. Att etablera företaget just här motiverades av närheten till stålverk och bra väg- och järnvägsinfrastruktur.

 

TACK FÖR DITT BESÖK PÅ VÅR MONTER PÅ DEN ÅRLIGA UTSTÄLLNINGEN AGRO-SHOW

Under utställningen besökte oss tusentals besökare. Vi försökte att inte lämna någon utan professionell rådgivning, teknisk information eller förfriskningar. Vid vår grill samlades massor av besökare så att vi hyllades som den bästa utställaren på Agro Show. Vi tror att vi genomförde hundratals samtal om nya byggnader. Vi besöktes av nästan alla våra befintliga kunder. Mot bakgrund av alla dessa möten växer en bild av ett gott klimat bland polska jordbrukare fram. Trots den stänga vintern var skörden framgångsrik och året kan klassificeras som gott.

 

OM OSS

 

Jag har ofta undrat: “Vad är en nyckellösning i byggbranschen som resulterar i ett lyckat byggprojekt och en nöjd kund?” Visst är det professionellt kunnande!

 

Vår mångåriga erfarenhet av att täcka tusentals kvadratmeter golvytor med stålkonstruktioner i byggnader på den europeiska marknaden har effektivt tillämpats i all vår verksamhet i bolag som ingår i Conexx Group. Idag gör det att vi kan lösa även de mest utmanande uppdrag som vi får utföra.
Knowhow är också en förutsättning för en framgångsrik internationell handel. Förutom tekniska och operativa kunskaper är det viktigt att anpassa din produkt till ytterligare krav som ställs av lagstiftningen i respektive land, varierande klimatförhållanden och även kulturella skillnader – allt detta måste beaktas.

 

Kvalificerad och entusiastisk personal på Conexx Group erbjuder våra kunder och oss själva en känsla av säkerhet att våra dagliga uppgifter slutförs genom användning av de mest sofistikerade och tillförlitliga metoder som finns i byggindustrin.

 

Jag är glad att på följande sidor presentera produktlinjen från Conexx och program som utvecklats med högsta professionella kunnande som finns i branschen, eftersom jag är själv övertygad om vår förmåga att klara varje utmaning som modern tillverkning, lagring, kommersiella och industriella behov kan utgöra för oss.

 

Jan de Keizer

 

FILOSOFI

Plan

I början av varje projekt finns det en plan. Början är en väldigt viktig fas i projektet och vi skulle vilja vara med i detta från början. Nära samarbete i detta skede kommer att betala sig genom att undvika onödiga svårigheter i byggprojektet.

 

Efter undertecknandet av beställningen lämnas projektet till vårt planeringsteam. Vårt team delar upp projektet i delar, och varje del leds av dess egen expert. Processen börjar i vårt arkitektteam, och efteråt sker tillverkning,  logistik och montering. Ett noggrant planerat projekt är halva framgången!

 

Genomförande

Ett väl genomfört projekt är ett resultat av noga anpassad logistik och en arbetsplan. De måste passa perfekt ihop. Olika faser i byggentreprenaden kräver lämpliga material. Bristande eller förseningar i leveranser av dessa material medför alltid ytterligare kostnader.

 

Bra inledande planering av byggprocessen sparar tid och kostnader för arbetskraft, vilket är gynnsamt både för byggherren och entreprenören. Att spara tid är att spara pengar!

 

Väl anpassad produkt

Våra byggteam består av erfarna och motiverade yrkesmän. Projektledare från Conexx besöker monteringsplatser, där de upprättar regelbundna rapporter, kontrollerar planer och gör nödvändiga ändringar i arbetsrutiner och leveransplaner.
En väl organiserad monteringsplats och ett motiverat arbetsteam resulterar i en högkvalitativ slutprodukt och en nöjd kund.

Alla de ovan nämnda faserna kallas tillsammans för YRKESMÄSSIGT KNOWHOW och det är detta vi är stolta över i Conexx.

 

STEG FÖR STEG ELLER vad vi erbjuder

 

Conexx byggpaket är ett erbjudande som presenteras uppdelat i de viktigaste komponenter som en hall består av. Detta gör att våra kunder får en detaljerad förteckning över byggmaterial som behövs för uppföra byggnaden och har möjlighet att förhandla och välja enskilda delar som ingår i paketet.

 

För mer information, vänligen välj lämplig flik till vänster.

 

 

GRUNDLÄGGNING

Byggnaden uppförs antingen på upplagsblock med betongpelare eller på s.k. djupgrundläggning. Betongfundamentet är gjort av armerad betong och försett med ankare som behövs för att säkra stålkonstruktionen. Kostnaden för denna typ av fundament är lägre på grund av mindre mängd av våt betong och färre arbetstimmar jämfört med en traditionell linje av fundament. När monteringen utförs av Conexx, omfattar avtalet inga markarbeten (borttagning av jord och läggning av bärande lager) eller markundersökning av mark där fundamentet kommer att sättas.

BETONGELEMENT

I byggnader där tekniken tillåter eller vars avsedda användning kräver kan användas prefabricerade betongplattor. De kan vara isolerade (dubbel armering och 6 cm celplast inuti) eller oisolerade (starkare, med tredubbel armering). Användningen av betongpaneler sparar avsevärt byggtid och kräver inte att gjuta väggsulor runt byggnaden.

STÅLKONSTRUKTION

Stålkonstruktioner levereras både med förzinkad beläggning och målad beläggning. På båda metoderna ger vi 5 års 100% garanti. Tjockleken av materialet i stålkonstruktionen kommer att fastställas enligt vindstyrka, snölaster i regionen och enligt antalet stödpelare inne i huset. Stålkonstruktionen är uppdelad i tre typer; frontram (främre), bakram (slutlig) och mellanliggande ramar som monteras mellan den främre och den bakre ramen. Antalet stålramar beror på det valda avståndet mellan stolparna. Vanligtvis uppgår avståndet till 4-6 meter. I den främre och bakre (slutliga) ramen är det typiskt att använda hjälppelare som används för att bestämma var dörr- och portöppningar ska vara. Montering av byggnaden inleds med stålkonstruktion. Leveranstid för stålkonstruktionen är vanligtvis 6 veckor efter det att beställningen är bekräftad och betalningen kommit in på vårt konto.

LÄTTBalkar

Lättbalkar som ofta kallas för bärläkt används som en koppling mellan byggnadens stålkonstruktion och tak- eller väggtäckning. Dessutom spelar de en extra roll genom att förstyva konstruktionen. Beroende på vilken typ av kropp eller axelavståndet använder vi lättbalkar av stål eller trä. Träbalkar är typiska där avståndet mellan stolparna är upp till 5 m och taktäckning med vågiga takplattor av fibercement. Vid större axelavstånd och tak- eller väggtäckning med plåt eller sandwichpaneler används stålbalkar med en tjocklek av 2 till 3 mm.

TAK

Vårt utbud av taktäckningar omfattar isolerade och oisolerade tak. Isolerade taktäckningar är oftast tillverkade av sandwichpaneler. Conexx använder framför allt sandwichpaneler med kärna i polyuretanskum. På begäran kan de vara godkända i brandklass IR 30 (PIR-kärna). Oisolerade tak tillverkar vi av trapetsplåt eller vågiga takplattor av fibercement. Vid taktäckning i plåt är det möjligt att använda en beläggning som förhindrar kondens.

VÄGGAR

Väggtäckningar är oftast utförda av plåt eöer sandwichpaneler. För isolerade väggar kan tjockleken av väggtäckning vara 20 mm mindre än taktäckning. Bäde när det gäller plåt och sandwichpanel kan kunderna välja ur ett brett utbud av standardfärger och mot tillägg kan de beställa en valfri RAL-färg.

Ventilerad Nock Ljusinsläpp

Ljusinsläpp har en mycket stor betydelse i djurstallar genom att de har en ventilerande funktion och släpper in mera ljus. Det antas att tre viktigaste faktorer som påverkar mjölkavkastningen hos kor är följande: tillräcklig mängd ljus, god ventilation och ingen stress. Ljusinsläpp som vi använder tillverkas av polykarbonat och har ram i aluminium. I polska klimatförhållanden brukar vi oftast använda öppna ljusinsläpp i sadeltak. På begäran kan vi också leverera ett ljusinsläpp med stängbara luckor (med manuell eller elektrisk styrning) eller ett ljusinsläpp med skorstenskonstrukton.

Hängrännor

Takrännesystem som vi erbjuder omfattar takrännor, montagekrokar och stuprör. Efter att ha lärt oss av erfarenheterna från olika klimatzoner erbjuder vi endast takrännor i stål från renommerade tillverkare. Kunderna kan välja ur ett brett färgutbud. I standardutförande har stuprören i våra byggnader utlopp nedåt för enkel anslutning till installation som avleder regnvatten.

PORTAR

Portar som vi tillhandahåller är s.k. segmentportar. Beroende på dimensionerna och syftet kan de lyftas manuellt eller elektriskt (med fjärrstyrning som tillval). Vi samarbetar framför allt med företaget Hormann vars kvalitet och produktsortiment anses vara de bästa i Europa. Portarna är isolerade, täta och lätthanterliga. Beroende på vägghöjden kan de öppnas upprätt eller skjutas upp ovanför portöppningen. För sidoväggar rekommenderas att porten är ca 50 cm lägre än höjden av takfoten.

Om det är nödvändigt att använda en annan port än de som vi erbjuder kan vi tillverka byggnadens konstruktion på så sätt att det blir möjligt att använda porten av en annan typ eller från en annan tillverkare (t.ex. vipportar eller skjutportar). I detta fall kräver vi dock teknisk information som behövs för att korrekt utforma öppningar.

DÖRRAR

Liksom portar tillverkas dörrarna också i företaget Hormann. Vi erbjuder två typer av dörren – enkeldörr med dimensioner 2 x 1 m och pardörr 2 x 2 m. I båda fallen är det ståldörrar avsedda för användning i industri- och jordbrukshallar.

COMFORT-LINE (DJURSTALLAR)

 

 

Grupp av byggnader som ingår i Comfort-Line omfattar främst djurstallar, och bland dem framför allt ladugårdar och hönshus. I Comfort Line är djurens högsta livskvalitet det allra viktigaste. I denna grupp använder vi därför material från de bästa leverantörerna och i utformningen ägnar vi särskild uppmärksamhet åt sådana faktorer som belysning, ventilation och användningsergonomi.

 

När det gäller ladugårdar, har vi erfarenhet av att uppföra byggnader för både små besättningar stycken), och mycket stora mjölkproducerande gårdar. Och våra hönshus uppskattas inte bara av hönsuppfödare, utan även av pressen och branschmiljöer.

 

Vårt hönshus för 27 tusen broilers vann högsta vinsten i kategorin ”Djurstallar” i den prestigefyllda tävlingen Eurozagroda som anordnas av portalen Budorol under ledning av ministern för jordbruk och landsbygdsutveckling.

HIGH-LINE (INDUSTRIBYGGNADER)

 

Vid utformning av byggnader i gruppen High Line är den estetiska och designmässiga aspekten lika viktig som användbarheten.

 

De material som används måste uppfylla de högsta kvalitetskraven och byggnaden är ofta en presentatio av företaget.

 

I gruppen High-Line finns kommersiella byggnader och serviceanläggningar, idrottshallar och eleganta bilverkstäder.

 

 

 

BASIC-LINE (LAGER OCH SKYDDSTAK)

 

Byggnader i gruppen BASIC är framför allt oisolerade lager med en bredd på upp till 24 m. De kännetecknas av ett hus i trapetsplåt, grundläggning på väggsulor och lågt pris. Det är en grupp av byggnader där kunderna, förutom funktionalitet, läger störst vikt vid lågt tillverkningspris och kortast möjliga genomförandetid.

 

I BASIC-linjen använder vi oftast standardbredder och –längder, vilket gör att vår verkstadsdokumentation skapas inom två, tre veckor. Montering av en byggnad med en yta på ca 500 m2 tar mindre än 4 veckor från påbörjandet av arbetena fram till färdigställandet av byggnaden.

PROJEKT

Conexx har tillverkat byggnader sedan över 15 år tillbaka. Per år genomför vi tiotals projekt i olika länder. Nedan presenterar vi bilder på valda byggnader och skeden i byggprocessen tagna olika år samt avsedda för olika syften. Vi hoppas att de hjälper dig bedöma våra möjligheter, kvalitet och erfarenhet.

För att gå till galleriet, välj rätt avdelning till vänster.

KVALITET

Med stor glädje vill vi meddela om vår seger i den prestigefyllda tävlingen Eurozagroda som anordnas av av ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling under ledning av Polska arkitektkammaren (Polska Izba Architektów) samt Teknisk- och naturvetenskapliga institutet.

Seger i Eurozagroda

 

Byggnad som levererats från Conexx vann högsta vinsten i kategorin DJURSTALLAR.

 

Som tävlingskommitténs sekreterare, chefredaktör för portalen BUDOROL, Jacek Fąfara betonade, förtjänar den prisbelönade byggnaden en speciell plats på den polska kartan över modeller till jordbruksbyggnader och utgör en inspiration för jordbrukare som genomför byggprojekt.

 

Bland de kriterier som avgör valet av vinnaren dominerade: bäst anpassad infrastruktur, det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris, klimatet i byggnaden, intelligent val av material med hänsyn till ekonomi och andra faktorer såsom brandmotstånd och ekologi.

 

För att återge omfattningen av storlken på tävlingen är det värt att nämna att tävlingens arrangörer rapporterade om 20 tusen bygglov som utfärdades under 2011. Denna siffra ytterligare betonar vår glädje över segern i denna prestigefyllda tävling.

 

 

Gasellföretag
I december 2008 ordnade ”Puls Biznesu” – den enda tidning i Polen som uteslutande ägnas till affärsteman – för nionde gången den nationella rankingen ”Gasellföretag 2008″.

 

För detta ändamål granskades nästan 25 tusen balansräkningar från företag som kunde uppfylla de grundläggande kriterierna: finansiellt resultat som skulle bekräfta den dynamiska utvecklingen, och även bestyrkt tillförlitlighet. Det bedömdes resultaten från åren 2005-2007, där de sökande skulle uppvisa en ständig omsättningsökning och gå med vinst.

 

Till Gasellföretag utsågs 4.104 företag, bland annat Conexx Sp. z o.o.!

 

Certifikat som tilldelades företaget Conexx bekräftas av den höga rankningen och av företagets tillhörighet i elitklubben Gasellföretag – en grupp av de företag som utvecklar sig mest dynamiskt.

 

 

 

Transparent företag

 

Conexx Sp. z o.o. är certifierat som „Transparent företag”.

 

Den 3 mars 2008 började företaget Dun and Bradstreet Poland, i samarbete med sin partner Getin Bank, tilldela certifikat „Transparent företag”. Denna utmärkelse är ett uttryck för företagets tillförlitlighet och finansiell integritet, ökar företagets prestige och konkurrenskraft på marknaden.

 

För att förbättra kommunikationen, i möjligaste mån, vänligen använd följande sätt:

BESÖKSADRESS

 

Vårt företag finns i det tidigare stålverket Światowit och när du vill besöka oss, vänligen, lägg märke till att adressen till de flesta företagen inom detta område är nr 21 vid ul. Partyzantów.

 

Kan Conexx Group leverera byggnader i hela Europa? 
Ja. Vänligen, kontakta vår återförsäljare för information om de olika områden.

 

Vad byggnaderna tillverkas av?
Byggnader från Conexx tillverkas av stål som på 100% uppfyller de europeiska normerna.

 

Hur säker är konstruktionen?
Byggnaderna fästs med skruvar och muttrar. Sammanfogningar med spikar som används i traditionella konstruktioner blir lösa på grund av krympning och lokal deformation av träramar. Stål varken deformeras, krymper eller förändras med tiden, så att dessa sammanfogningar förblir säkra.

 

Hur mycket kostar det att leverera byggnaden till mig?
Transport ingår i det pris som anges i erbjudandet såvida kuden inte begär annat. När vi ordnar leveransen försöker vi placera elementen på de olika bilarna på så sätt att de kommer fram till kunden enligt den ordning de används, samtidigt som vi minimerar antalet bilar i leveransen till ett nödvändigt minimum. Om kunden inte går med på den tidsplan för transporter som vi föreslår (eftersom t.ex. byggplatsen är för liten), kan transporterna planeras enligt kundens behov, men i så fall mot tillägg.

 

Är stålkonstruktioner målade eller förzinkade?
Stålramar är målade eller förzinkade. Vi målar dem med en mycket slitstark färg från Zandleeven Coatings BV, som är en ledande tillverkare av en högeffektiv skyddsbeläggning för stål och ger 5 års 100% garanti.

 

Kan jag välja kulör på färgen till mitt hus?
Ja. Du kan välja kulör bland RAL-standardfärger. Stålplattor och plåtbeslag är förzinkade och sedan belagda med färg.

 

Är byggnaderna isolerade?
Vi erbjuder flera typer av byggnader bland vilka du kan välja. Våra tekniker hjälper dig att bestämma vilken typ av isolering bäst tillgodoser behoven hos din byggnad.

 

Kan jag sätta dörrar och fönster i mitt hus?
Ja. Våra byggnader kan skräddarsys enligt kundens önskemål när det gäller placering av dörrar, fönster, takglas/takfönster m.m. Våra försäljningsrepresentanter hjälper dig att designa lämplig byggnad.

 

Hur lång tid tar det att leverera byggnaden till mig?
Eftersom vi designar varje byggnad individuellt för varje kund, varierar leveranstiden beroende på projektet. Våra försäljningsrepresentanter kan erbjuda dig en bättre leveranstid efter att ha lärt känna dina önskemål.

 

Kommer min byggnad att uppfylla krav som följer av den lokala bygglagstiftningen samt  snö- och regnlaster i regionen?
Varje byggnad från Conexx är designad för att uppfylla kraven i den lokala bygglagstiftningen samt snö- och vindlaster. Vi ska designa din byggnad enligt kraven i bygglagstiftningen och tillhandahålla ritningar som stämplats och godkänts av en av våra ingenjörer.

 

Vem kommer att montera min byggnad?
Många kunder monterar själva sina byggnader, eftersom Conexx tillhandahåller enkla och tydliga monteringsritningar samt bruksanvisning vid leveransen av byggnaden. Om du dock föredrar att någon annan sätter ihop din byggnad, har vi ett team av montörer som effektivt monterar våra byggnader. Vi förmedlar gärna kontakt med dem.

 

Byggsystem från Conexx erbjuder kvalitet, hållbarhet och tjänster till rimliga priser och är anpassade efter dina behov. Ring redan idag eller lämna en förfrågan med hjälp av formuläret för att ta reda på särskilda priser, eller besök vår hemsida.