ritningar projektering

Familjen Åkerblom bestämde sig för att effektivisera mjölkningen, de fick tag på en begagnad mjölkgrop dubbel 8 paralell av liknande modell av den som dom har.

De byggde en helt ny mjölkningsavdelning. Där de bestämde att vi skulle flytta befintlig mjölkningsanläggning. Och montera upp den begagnade i detta hus. Så det blev en dubbel 16 paralell med spalt och lutande samligsfålla. Allt i anslutning till befintliga byggnader. Allt för bra kotrafik.

Ritning Åkerblom Stenkumla

 

Gotlandsagro har haft ansvar för:

Ritning, projektering, bygge, montering och samordning.

Gotlandsagro har levererat:

Open paneler samt skorstenar från Rotageagri

Inredning runt grop med plastskivor  från LRS Pegasus

Nya GTA montage har levererat stommen samt tak

Betongväggar från Tommy Lindvall Ekeby

Spaltupplag Göte Häglund Rone

 

 

 

Robotladugård Ansin Träkumla